ป้ายโฆษณา
 
ยินดีต้อนรับ, ผู้มาเยือน
กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก.    ลืมรหัสผ่าน?
กฎ

เวปไซด์ www.thaimsot.com เป็นเวปไซด์ส่วนบุคคล ที่เปิดขึ้นมา เพื่อช่วยพัฒนาวงการโมเดลเท่านั้น

และเปิดให้บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาใช้พื้นที่ในเวปนี้ได้ ทางเวป ไม่ได้สนับสนุน"การละเมิดลิขสิทธิ์ทางปัญญา"

ไม่ว่าจะด้านใดๆที่เกิดขึ้นจากบุคคล,ร้านค้า ฯลฯ ทางเวปขอความกรุณาอย่าโพสขาย,จำหน่าย,จ่าย,แจก โดยการลง

รูปภาพ,สินค้าและอื่นๆ ที่"ละเมิดลิขสิทธิ์ทางปัญญา"ในเวปนี้ ทาง เราจะไม่รับผิดชอบจากการกระทำใดๆของบุคคล,ร้านค้า ฯลฯ ตาม "พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗" ว่าด้วย...

 

“ลิขสิทธิ์”

 

หมายความว่า สิทธิแต่ผู้เดียวที่จะทำการใดๆ ตาม พระราชบัญญัตินี้ เกี่ยวกับงานที่ผู้สร้างสรรค์ได้ทำขึ้น

 

“ทำซ้ำ”

หมายความรวมถึง คัดลอกไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ เลียนแบบ ทำสำเนา ทำแม่พิมพ์ บันทึกเสียง บันทึกภาพ หรือบันทึกเสียงและภาพ จาก ต้นฉบับ จากสำเนา หรือจากการโฆษณาในส่วนอันเป็นสาระสำคัญ ทั้งนี้ ไม่ว่า ทั้งหมดหรือบางส่วน สำหรับในส่วนที่เกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้หมายความถึงคัดลอกหรือทำ สำเนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์จากสื่อบันทึกใด ไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ ในส่วนอันเป็นสาระสำคัญ โดยไม่มีลักษณะเป็นการจัดทำงานขึ้นใหม่ ทั้งนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน

 

“เผยแพร่ต่อสาธารณชน”

หมายความว่า ทำให้ปรากฏต่อสาธารณชน โดยการแสดง การบรรยาย การสวด การบรรเลง การทำให้ปรากฏด้วยเสียงและหรือภาพ การก่อสร้าง การจำหน่าย หรือโดยวิธีอื่นใดซึ่งงานที่ได้จัดทำขึ้น

 

มาตรา ๓๑

ผู้ใดรู้อยู่แล้วหรือมีเหตุอันควรรู้ว่างานใด ได้ทำขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น กระทำอย่างใดอย่างหนึ่งแก่งานนั้นเพื่อหากำไร ให้ถือว่าผู้นั้นกระทำการละเมิดลิขสิทธิ์ ถ้าได้กระทำดังต่อไปนี้

(๑) ขาย มีไว้เพื่อขาย เสนอขาย ให้เช่า เสนอให้เช่า ให้เช่าซื้อ หรือเสนอให้เช่าซื้อ

(๒) เผยแพร่ต่อสาธารณชน

(๓) แจกจ่ายในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของลิขสิทธิ์

(๔) นำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร

 

มาตรา ๗๐

ผู้ใดกระทำการอันละเมิดลิขสิทธิ์ตามมาตรา ๓๑ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่น บาทถึงหนึ่งแสนบาท

ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทำเพื่อการค้า ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สามเดือนถึงสองปี หรือปรับตั้งแต่ห้าหมื่นบาทถึงสี่แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

 

!!!!!!!เมื่อทราบแล้วก็ควรต้องระวังกันนิดนึงนะครับ ผมขอออออออ!!!!!

นาย อนุชา ตุงคะบูรณะ

ลิขสิทธิ์ © 2019 Thaimsot.com. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
Joomla! เป็นซอฟท์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL License.